17/11/2015

Ventilatsiooni hooldus

Ventilatsiooni hooldus võimaldab, et siseruumides igapäevaselt sissehingatav õhk on puhas ja võimalikult ohutu. Lisaks sissehingatava õhukvaliteedile on oluline ka ruumide ventileerimine liigniiskuse eemaldamiseks, et oleks tagatud ehitise ja selle osade säilimine. Puhastamise vajadus on individuaalne ja tuleneb ennekõike ruumide kasutusotstarbest. Puhtusaste peab vastama kehtivatele normidele, et oleks tagatud tuleohutus ja kvaliteetne siseõhk. Selleks on vajalik süsteemide puhtusastme perioodiline kontrollimine ja vajadusel puhastustegevusete planeerimine. Sundventilatsiooniga ehitised on varustatud suitsuärastussüsteemide ja tule levikut takistavate klappidega.  Suitsuärastussüsteemid juhivad võimaliku tulekahju korral ehitisest välja tulekahjust tekkinud suitsu, et evakuatsiooniteed oleks kasutamiseks suitsuvabad. Tule leviku takistamiseks on ventilatsioonisüsteemis tuletõkkeklapid. ATS süsteemiga varustatud ehitistes on oluline järgida, et tulekahju häire korral lülitatakse automaatselt välja ventilatsioon ja sellega värske õhu pealevool, mis soodustaks tule levikut ruumide lisahapnikuga varustamisel ja selle levimist läbi ventilatsiooni õhukanalite.

Ventilatsiooni hooldus ja põhilised hooldustegevused:

 • Ventilatsiooni õhukanalite ja agregaatide puhtuse kontroll ja puhastuse korraldamine;
 • Ventilatsioonifiltrite kontroll, puhastus ja asendamise korraldamine;
 • Automaatika- ja mõõteseadmete kontroll ja seadistamine vastavalt aastajale ja vajadusele;
 • Tuletõkkeklappide kontroll;
 • Sissepuhke- ja väljatõmbesüsteemide ventilaatorite ja mootorite kontroll;
 • Laagrite ja rihmad kontroll;
 • Soojusvahetite, vee- ja elektrikaloriiferite kontroll;
 • Külmkäivitus kaitsme kontroll;
 • Toitevoolu ja elektriühenduste kontroll;
 • Seguventiilide kontroll;
 • Pumpade kontroll;
 • Tihendite kontroll;
 • Suitsuärastusüsteemide kontroll;
 • Hooldusremondi korraldamine;
 • Ventilatsiooni hooldusdokumentatsiooni täitmine;