29/11/2015

Korteriühistu valitsemine

Alates 01.01.2018 võib korteriühistu juhatuse asemele korteriühistut juhtida ja esindada juriidiline isik, ehk valitseja. Korteriühistu valitsemine on omanikele mugav viis korteriühistu igapäevatöö korraldamiseks. Valitesja kohustused ja tegevused tulenevad lähtudes korteriühistu juhatusele korteriühistu põhikirjas ja/või “Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses” sätestatust. Kuni 2018 aastani jätkame korteriomandite valitsemist “Korteriomandiseaduses” sätestatud korras.

Korteriühistu valitsemine ja tegevused mis laienevad sellele juhatuse liikme kohustustest tulenevalt;

  • Üldkoosoleku kokkukutsumine;
  • Üldkoosoleku päevakorra määramine;
  • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;
  • Majanduskava koostamine ja esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;
  • Revisjonikomisjonile aruande esitamine;
  • Raamatupidamise korraldamine;
  • Registritele avalduse ja andmete esitamine;
  • Korteriühistu juhtimine;
  • Otsuste teatavakas tegemine liikmetele;
  • Korrashoiuteenuste korraldamine;

Korteriühistu valitsemine: Viide seadusele

Korteriühistu- ja korteriomandiseadus jõustub alates 01.01.2018.