Alates 2018 aastast jõustub uus Korteriomandi- ja korteriühistuseadus.

Uus Korteriomandi- ja korteriühistuseadus.

Alates 2018 aastast hakkab kehtima uus Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Suurima muudatusena on ette nähtud korteriühistu muutumine kohustuslikuks ja ainukeseks korteriomandite majandamise vormiks, millel võib olla teisest juriidilisest isikust juhatuse liige (valitseja). See toob lõpu senisele valitseja vormile ja korteriühistu saab kohustuslikuks majandamise vormiks. Hetkel on Eestis hinnanguliselt 11 000 korteriühistut ja seoses jõustuva seadusega on vähemalt samapalju veel lisandumas. Uute korteriomandite moodustamisel toimub edaspidi automaatselt ka korteriühistu asutamine. Lisaks muutub mugavamaks korteriühistu liikmete üldkoosoleku korraldamine, mida saab edaspidi korraldada kirjalikult ja otsused saab vastu võtta häälteenamuse alusel (kirjalikult). Juriidilisest isikust omanikule toob muudatus ennekõike kaasa käibemaksu soodustuse kadumise eeldusel, et majandamiseks vajalikud teenused soetati käibemaksukohuslasest valitseja (osaühing) vahendusel. Korteriühistu on võimalik samuti käibemaksukohuslaseks registreerida, mille korral peab hindama sellest saadud kasu lähtudes liikmete huvidest ühiselt. Tutvu uue seadusega siin. Planeeri juba varakulut korteriühistu asutamist, küsi meilt haldusteenuse pakkumist ja saame olla abiks korteriühistu asutamisel.