Saabuva kütteperioodi eel tuletame meelde, et ühenduslõõri ja korstna puhastamine on vajalik ja kohustuslik vähemalt kord aastas.

Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib kutse- ja majandustegevusena osutada pädev isik, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus.

Korstna puhastamine ja selle vajadus on ennekõike iseenda ja teiste ohutuse tagamiseks ja teisalt “Tuleohutuse seadusest” tulenev kohustus.