20/11/2015

Korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamine / Raamatupidamisteenus on osa meie poolt pakutud kinnisvara korrashoiuteenustest. Peame oluliseks läbipaistvus kõikide meie poolt osutatud teenuste korraldamisel aga eriti oluline on see raamatupidamisteenuse läbiviimisel. Igakuised tulu- ja kuluaruanded koos remondifondi kasutamise aruandega tagavad omanikele ülevaate iga arvestuskuu finantsseisundist ja on töövahendiks juhatusele ja haldajala. Raamatupidamisteenust viiakse läbi kooskõlas “Raamatupidamise seadus-ega”. Kulud jagamine ja arvestus toimub kaasomanike kokkuleppe alusel. Korteriühistu raamatupidamise ja igakuiste aruannetega on mugav tutvuda Skand E-haldus keskkonna vahendusel.

Meie poolt osutatav korteriühistu raamatupidamine ja selle põhilised komponendid:

 • Igakuine tulu- ja kuluaruanne
 • Igakuine remondifondi rahade kasutamise aruanne
 • Laekumiste kajastamine ja võlglaste ja ettemaksjate aruanne
 • Majandusaasta aruanne
 • Majanduskava täitmise aruanne
 • Palgaarvestus ja sellega seotud tegevused
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • Kulude jagamine ja üüriarvestuse koostamine
 • Viivisearvestus
 • Maksekäskude koostamine ja tasumise korraldamine
 • Arvete püsikorraldus ja sellega seotud tegevused
 • Pearaamatu pidamine
 • Päevaraamatu pidamine
 • Bilansi koostamine
 • Hüvitiste väljamaksega seotud tegevused
 • Revisjoni dokumentide ettevalmistamine
 • Kuluarvete väljastamine
 • Dokumentide arhiveerimine

Korteriühistu raamatupidamine: Viide Raamatupidamise seadusele

Käesoleva seaduse eesmärk on õiguslike aluste loomine ning põhinõuete kehtestamine rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest lähtuva raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamiseks.

 • Elekter
 • Prügi
 • Soojusenergia
 • Vesi ja kanalisatsioon
 • Tehnohooldus
 • Haldus ja Rmp
 • Heakorrateenus
 • Kindlustuskulud
 • Remondifond
 • Muud kulud