21/11/2015

Hooldusteenus

Hooldusteenus on vajalik tagamaks ehitise füüsilise säilimise ja ohutuse, samuti võimaldab see objekti parendamist ning kohandamist muutunud vajaduste järgi. Hooldusteenus on preventiivne meede vältimaks võimalike ohu- ja avariiolukordada tekkimise võimalust. Tehnosüsteemide ja tarindite perioodiline hooldusülevaatus ja hooldusteenus annab omanikule kindlustunde, et tagatud on ehitise ja selle osade ohtus. Hooldusteenus annab lisaks ülevaate tenosüsteemide kaasajastamise vajaduse osas, mis võimaldab planeerida nende vastavusseviimise kehtiva seadusandluse ja standaritega. Igapäevaselt on võimalik kohata puuduliku hooldusteenuse tulemusena tekkinud olukordi, kus omanikel on puudunud ülevaade teostamist vajavates tegevustest.  Selle tulemusena on tekitatatud olukord, kus küsimusega mittetegelemine ei ole enam võimalik ja hooldusremondi asemele tuleb planeerida seadmete või tarindite asendamine, mis on omanikule kordades kallim kui tarindite ja tehnosüsteemi perioodiline hooldamine ja nende tööshoidmine. Aitame kirjeldatud olukorda vältida ja varajasemalt tekkinud olukorrad prioriseerida. Esimeste hooldustegevuste käigus esitame põhjalik ülevaate tuvastatud puuduste kohta koos lahendusettepanekuga.

Hooldusteenus on  parem, ohutum ja säästlikum elukeskkond.