21/11/2015

Heakorrateenus

Heakorrateenus sisaldab sise- ja välispindadel hoolduskoristuse läbiviimist heakorra tagamise eesmärgil. Soovitud puhtusaste tagatakse läbi hoolduskoristuse intervallide. Mida kõrgem on soovitud puhtustase, seda tihedamini toimub hoolduskoristus. Kinnistu omaniku kohustuseks on tagada ka kinnistuga piirneva kõnnitee heakord. Heakorrateenust pakume korteriühistutele, korterelamutele, ärihoonetele, korteritele, äripindadele ja muudele asutustele. Heakorrateenuse läbiviimine on korraldatud mehitatud ja mehhaniseeritud teenusega.

Heakorrateenus ja hoolduskoristuse käigus läbiviidavad tegevused:

 • Kõvattega sisepindade kuivpuhastus;
 • Kõvakattega sisepindade märgpuhastus;
 • Tolmu pühkimine horisontaalpindadelt;
 • Klaasipindade puhastamine;
 • Peeglite puhastamine;
 • Lifti metellpindade puhastamine;
 • Paberikorvide tühjendamine;
 • Vaipkatete puhastamine;
 • Süva- ja eripuhastuse korraldamine;
 • Välispindadel lendprahi koristamine;
 • Kõvakattega välispindade puhastamine harjamise meetodil;
 • Puulehtede ja puuokste kokkuriisumine ja kottidesse ladustamine;
 • Kõnni- ja käiguteede koristus lahtisest lumest;
 • Kõnni- ja käiguteedele libetusetõrjevahendi puistamine;
 • Treppide puhastamine lumest ja jääst;
 • Mehhaniseeritud lumekoristuse korraldamine;
 • Muruniitmise korraldamine;