21/11/2015

Haldusteenus

Haldusteenus on mugav viis kinnisvara omanikele korrashoiuga seotud eesmärkide püstitamiseks ja nende täitmise korraldamiseks. Haldusteenuse eesmärk on objekti füüsiline, juriidiline ja majanduslik säilitamine ja sellega soetud tegevuste korraldamine. Igapäevaste korrashoiu küsimuste korraldamise tagab personaalne majahaldur. Oleme haldusteenuse korraldamisel paindlikud ja leiame lahendused personaalsetest soovidest lähtudes. Haldusteenust pakume korteritele (üürihaldus), tööstushoonetele ja äri- ja elukondlikele ehitistele. Võta meiega ühendust ja küsi pakkumist!

Haldusteenus sisaldab:

 • Kinnisvaraobjekti haldamiseks ettevalmistamine, objekti haldamise ülevõtmine ja konsulteerimine;
 • Üldkoosoleku korraldamine ja vajadusel läbiviimine;
 • Hoone peamõõtja näitude võtmine ja edastamine teenusepakkujale;
 • Kinnisvaraobjekti haldamise ja majandamise üleandmine ning/või selle vastuvõtmine;
 • Kinnisvaraobjektiga seotud subjektide vajaduste selgitamine ja objekti tehnilise seisundi uuringute korraldamine;
 • Kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • Lühiajalise (1–5 aastat) majanduskava koostamine;
 • Majanduskava elluviimise korraldamine;
 • Majanduskava täitmise jälgimine/ kontrollimine ja analüüs;
 • Tehnohoolduse korraldamine kinnisvaraobjektil;
 • Tehnohooldusena ettenähtud tegevusplaanide koostamine;
 • Sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelevalve;
 • Heakorratööde korraldamine kinnisvaraobjektil;
 • Sõlmitud heakorratööde lepingute täitmise järelevalve;
 • Ehitus- ja remonditööde korraldamine kinnisvaraobjektil;
 • Lähteülesannete koostamine ehitus ja remondiprojektidele;
 • Projektiga seotud tööde läbiviimiseks vajalike lepingute sõlmimine või sõlmimise korraldamine;
 • Korrashoiuobjektiga seotud informatsiooni liikumise korraldamine;
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid.