21/11/2015

24h Avariiteenus

24h AVARIITEENUS +372 555 33 002

24h Avariiteenus on mõeldud Skand Kinnisvarahaldus OÜ lepingulistele klientidele tekkinud avariiolukordade lokaliseerimiseks. Lokaliseerimise käigus teostatakse avarii põhjustanud teguri toime peatamine. Sellele järgnevalt korraldatakse tehnosüsteemi avariieelse seisukorra taastamine, ehk likvideerimine. Avariitööd teostatakse hinnakirja alusel.

24h Avariiteenus on abiks kui on järgmiste olukordade lokaliseerimise vajadus;

  • Tarbeveesüsteemi osade purunemine ja lekkimine
  • Küttesüsteemi osade purunemine ja lekkimine
  • Jahtusüsteemi osade purunemine ja lekkimine
  • Kanalisatsioonisüsteemi purunemine ja lekkimine
  • Elektsisüsteemist tingitud ohu lokaliseerimine
  • Gaasitrassi lekkimine ja purnemine
  • Tuleohtliku olukorra lokaliseerimine
  • Muu ehitisest tingitud ohu lokaliseerimine