15/11/2015

ATS süsteemi hooldus

ATS süsteemi hooldus (automaatse tulekahjusignalistatsioonisüsteemi) ja selle korrasolek on äärimiselt oluline, kuna süsteemi eesmärgiks on teavitada ehitises viibivaid inimesi võimalikust ohuolukorrast. ATS süsteemi hooldus viiakse läbi kord kvartalis ja kord aastas toimub suurhooldus, mille käigus kontrollitakse ja vajadusel puhastatakse kõik ATS süsteemi andurid ja komponendid. ATS süsteemi hooldus võib olla vähesel määral ehitises inimtegevust häiriv, kuna hoolduse käigus tuleb kontrollida kõik andurid ja komponendid, mis võivad asuda lisaks üldkasutatvatele aladele ka suletud alade (kontorid, korterid ja panipaigad) piires, ehk vajalik on nendele ligipääsu tagamine ja ruumi valdaja poolne koostöö. ATS süsteemi hoolduse käigus testitakse ka alarmsireenide korrasolekut. ATS süsteemi omaniku ülesandeks on tagada regulaarne hooldus, sealhulgas hooldustööde käigus avastatud puuduste kõrvaldamine.

ATS süsteemi hooldus ja hooldustegevuse käigus läbiviidavad tegevused;

  • ATS süsteemi hoolduse päeviku sissekannete kontrollimine;
  • Reservtoite akude mahutavuse kontroll;
  • Keskseadme häire-, rikke- ja abifunktsioonide kontroll;
  • Ahelate katsetused ja kontrollid vastavalt hooldusjuhendile.
  • ATS süsteemi seadmete visuaalne kontroll;
  • Süsteemi toimise tervklikuse kontroll (sh-inventari paigutus);
  • Andurite ja teatenuppude rakendumise kontroll;
  • Alarmseade töö kontroll;
  • Süsteemiga ühendatud juhitavate seadmete rakenduste toimimise kontroll;
  • ATS süsteemi hoolduse päeviku täitmine.

ATS süsteemi hooldus: Viide regulatsioonile ja määrusele

Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse.